All vetenskap om HHCPO?

HHCPO, eller Hexahydrocannabiforol-O acetat, är en relativt ny och syntetisk cannabinoid som härrör från HHC (Hexahydrocannabinol). Det skapas genom en flerstegs kemisk process som innefattar acetylering av HHCP (Hexahydrocannabiforol), vilket i sin tur är en hydrerad form av HHC. Denna acetyleringsprocess ökar styrkan och varaktigheten av effekterna jämfört med dess föregångarkomponenter​ (Green Exchange)​​ (Canapuff)​​ (Eighty8 - premium hemp products)​.

Effekterna av HHCPO rapporteras vara liknande, men starkare än, de hos HHC och HHCP. Användare beskriver det som att det ger en stark euforisk känsla, intensiv avslappning och potentiellt sederande effekter. Detta gör det till ett attraktivt alternativ för dem som söker ett kraftfullt alternativ till traditionella THC-produkter​ (Green Exchange)​​ (Eighty8 - premium hemp products)​​ (Heart JacKing)​.

Lagligt sett befinner sig HHCPO i en gråzon. Även om det inte är uttryckligen förbjudet i många regioner, inklusive delar av Europa och USA, övervakas det noggrant på grund av dess strukturella likheter med andra kontrollerade cannabinoider. Denna juridiska status kan förändras när reglerande myndigheter uppdaterar sina listor över förbjudna substanser​ (Green Exchange)​​ (Heart JacKing)​.

HHCPO finns främst tillgängligt i destillat, vape-produkter och infuserade blommor. Med tanke på dess nyhet och komplexiteten i dess syntes, är det mindre vanligt förekommande än andra cannabinoider men vinner mark i nischmarknader​ (Green Exchange)​​ (Canapuff)​.

Om du överväger att prova HHCPO är det viktigt att börja med en låg dos på grund av dess höga styrka och att se till att du köper från pålitliga källor för att undvika eventuella föroreningar​ (Green Exchange)​​ (Heart JacKing)​.

VIKTIG INFORMATION

Den hampa vi förmedlar är EU-godkänd. Den är laglig att odla, sälja och inneha i Sverige. Högsta domstolen har med sin dom 2019 definitivt klargjort att industrihampan är undantagen narkotikadefinitionen.

  • Hampan är ej att betrakta som livsmedel, kosttillskott eller läkemedel.
  • Hampan får ej beredas. Exempelvis är det ej lagligt att bereda olja eller dela upp i portionsdoser.

Hampan du hittar hos oss är en ren jordbruksprodukt. Vi som säljare friskriver oss helt från hur du som köpare väljer att använda hampan.

References
World Health Organization (WHO) – Cannabidiol (CBD) Pre-Review Report [https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf]
Project CBD – What are CBD Pouches? https://www.projectcbd.org/cbd-101/what-are-cbd-pouches
PubMed – The Efficacy of Cannabidiol (CBD) in Anxiety and Depression [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)
U.S. Food and Drug Administration (FDA) – FDA Regulation of Cannabis and Cannabis-Derived Products, Including Cannabidiol (CBD) [https://www.fda.gov/news-events/public-health-focus/fda-regulation-cannabis-and-cannabis-derived-products-including-cannabidiol-cbd]